Lakásbiztosítás — 2012. augusztus 14.
Lakásbiztosítás az Axa biztosítónál

A növekvő természeti katasztrófák és az egyéb nem vár események számának növekedéséből adódóan a lakásbiztosítás iránti igény egyre nagyobb Magyarországon.  A biztosítási piacon a lakásbiztosítások között válogatva találjuk meg az Axa lakásbiztosítás kötésének lehetőségét.

Az Axa lakásbiztosítás csomagja a Pillér otthonbiztosítás nevet kapta, amelyet ha jobban megnézzük a lakásbiztosítás feltételeit méltán visel. Az Axa lakásbiztosítás segítségével ugyanis biztos alapokra, pillérekre helyezhetjük otthonunk biztosítási védelmét.

Az Axa lakásbiztosítás három csomagban érhető el, amelyek egymásra épülő, bővülő szolgáltatásokat tartalmazó otthonbiztosítási csomagok, ennek megfelelően választhatunk Bronz, Ezüst és Arany kategóriákba sorolt lakásbiztosítás módozatok közül.

 Az Axa lakásbiztosítás feltételeiről:

  •  Hasonlóan a biztosítási piacon található többi lakásbiztosítási módozatokhoz, az Axa által kínált otthonbiztosítás is az ajánlat aláírását követő nap 0 órától lép életbe, amennyiben a biztosító 15 napon belül nem kezdeményez módosítást vagy elutasítást.
  • A lakásbiztosítás évfordulója a szerződés hatályba lépésének évfordulója.
  • A lakásbiztosítás felmondása a biztosítási évfordulón lehetséges. A felmondási szándékot legkésőbb 45 nappal a biztosítás évfordulója előtt kell benyújtani a biztosító felé. Ekkor a biztosítónak 15 nap áll rendelkezésére, hogy a biztosítás tekintetében módosító javaslatot tegyen az ügyfélnek. Amennyiben ezt válasz nélkül hagyjuk ( nem jelezzük a biztosító felé, hogy nem kérjük, nem fogadjuk el a módosítás) a lakásbiztosítás az évfordulókor nem fog megszűnni, hanem a biztosító által tett módosító javaslatokkal érvénybe lép. A módosítás elutasítására a kézhezvételtől számított 15 napon belül van lehetőség.
  • A szerződőnek kötelessége a lakásbiztosítási  szerződést érintő változásokról a biztosítót tájékoztatni. Ennek megfelelően a biztosító társaság 15 napon belül fog reagálni a bejelentésre, hogy a továbbiakban a megadott feltételekkel elfogadja-e a módosítást, illetve elutasítja-e azt.
  • A lakásbiztosítás megszűnik abban az esetben, ha a biztosítási díjat az meghatározott időponttól számított 60. napig nem fizettük meg.
  • A lakásbiztosítás szintén megszűnhet érdekmúlás miatt (határozott időre kötött lakásbiztosítás esetében az időtartam végén.) vagy rendes felmondással

 

Pillér otthonbiztosítás (BRONZ csomag):

A lakásbiztosítási piacon fellelhető egyik legkedvezőbb díjjal rendelkező lakásbiztosítás módozat. Ennek megfelelően a biztosítási védelem is a legalapvetőbb elemi, illetve katasztrófakárok esetén nyújt védelmet. Az lakásbiztosítás kiterjed az alábbi károkra : tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, jégverés-, felhőszakadás és hónyomás okozta károk, földmozgások által előidézett károk, árvíz okozta károk, ismeretlen üreg beomlása, idegen jármű-, légi jármű ütközése vagy idegen tárgy rádőlése

 

Pillér otthonbiztosítás (EZÜST csomag):

A Bronz csomagban felsorolt elemi károkon túlmenően az Axa biztosító fedezetet vállal az alábbi esetekre is: üvegkár (ideértve az akvárium törését is), vízkár, betöréses lopás, rablás, rongálás, kerti vagyontárgyaink elemi károk és rongálása esetében, vagyonvédelmi tárgyak rongálás illetve lopás elleni védelme, bankkártya ellopása esetére történő védelem.

Pillér otthonbiztosítás (ARANY csomag):

Az Axa lakásbiztosítás csomagjai közül a legteljesebb szolgáltatási skálát tartalmazó csomag. Tartalmazza mindazon biztosítási eseményekre vonatkozó védelmet, amelyeket a Bronz és az Ezüst lakásbiztosítás csomagok, kiegészülve többek között az alábbiakkal:

füst- és koromszennyezés, csőtörés esetén az elveszített vízmennyiség megfizetése, különleges kivitelezésű üvegek védelmére szolgáló fedezet, graffiti, stb.

Az Axa lakásbiztosítás mellé három féle kiegészítő biztosítás köthető: Ezermester kiegészítő szolgáltatás, Felelősségbiztosítás és Balesetbiztosítás kiegészítő szolgáltatások. A 3 kiegészítő biztosítás bármelyik lakásbiztosítás csomag mellé választható.

 Lakásbiztosítás választható kiegészítő szolgáltatásairól:

Az Ezermester kiegészítő szolgáltatás keretén belül a biztosító az alábbi nem várt események esetében, a veszélyhelyzet elhárítására irányulóan nyújt segítséget: zár megrongálódása, dugulás-elhárítás, vezetékes vízhálózatban vagy gáz- és fűtéshálózatban bekövetkezett sürgős hibák, tetőszerkezetben vagy üvegekben ( a lakásbiztosítás szerződésben meghatározott feltételek mellett) bekövetkezett sürgős hibák.  Fontos tudni, hogy az alább felsorolt hibák miatt a biztosító által küldött szakemberek kiszállási díját, munkadíját és anyagköltségét a biztosító CSAK az éves lakásbiztosítási díj összegének mértékéig vállalja át. Az ezen összeg feletti költségeket a szerződőnek kell fizetnie.

A lakásbiztosítás másik kiegészítőjeként választható a Felelősségbiztosítás, amely által a másnak okozott kárt téríti meg a biztosító a lakásbiztosítás szerződésben rögzített feltételek mellett.  Ilyen eset előfordulhat például, ha a lakásunk előtt valaki elesik a nem észrevett hótakaró miatt, stb. A Felelősségbiztosítás egy éven belül, egyszeri legmagasabb határa 20 millió Ft. Meg kell különböztetni azt, hogy a házi-vagy hobbiállat által okozott kártérítés ugyanezen felső határa 2 millió Ft.   A biztosító szolgáltatása legfeljebb 5 db, háziállatként tartott kutyára vonatkozik, a tenyészetek és állatpanziók nem képezik a felelősségbiztosítás tárgyát.

Az Axa lakásbiztosítás harmadik választható kiegészítője a Balesetbiztosítás.  Ennek megfelelően biztosítható a lakásbiztosítás melletti balesetbiztosítás segítségével az a személy, aki a kockázatviselés helyén állandó lakcímmel rendelkezik, vagy életvitelszerűen ott él. A balesetbiztosítás kereten belül nem biztosítható az a személy, aki rokkant (~nyugdíjas) vagy a rokkantsági nyugdíjazás iránti kérelmezése és elbírálása folyamatban van.  A Balesetbiztosítás baleseti halál, baleseti rokkantság, csonttörés-repedés ( a fogtörést kizárja a biztosító!), illetve baleset utáni kórházi ellátás napidíját foglalja magába. A balesetbiztosítás életkor-arányosan az alapesetben meghatározott összegek százalékos arányát téríti meg attól függően, hogy a biztosított hány éves.

 Lakásbiztosítás online

Az Axa lakásbiztosítás módozatai biztosítás kalkulátor programjaink segítségével interneten is megköthetőek. Nézze meg, Önnek mennyibe kerülne otthona biztosítási védelme!

Kapcsolódó hírek

Hír megosztása

About Author

netbiztosito

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük


8 − 3 =