Aegon kötelező biztosítás

Aegon Kötelező BiztosításA Holland központú Aegon világszerte jelen van, hazánk egyik legismertebb biztosítója, világ egyik legnagyobb biztosítótársaságai közé tartozik. Magyarországon 1995-ben az Államai Biztosító 100%-os jogutódja lett, akkori neve ÁB-Aegon volt. Nevét később 2004-ben módosította Aegon Magyarország Biztosító Zrt.-re.

 

Kösse meg online Aegon kötelező biztosítását honlapunkon, kedvezményesen. Alkusz kalkulátorunk további 12 biztosítótársaság KGFB ajánlatát is ismerteti ár szerinti növekvő sorrendben.

Kötelező Biztosítás Kalkulátor

Aegon Kötelező Biztosítás

A kötelező biztosítás megkötését kormányrendelet írja elő, célja, hogy a károsult fél érdekét képviselje. Ahhoz, hogy a kárt okozó kárát is térítse a biztosító a kötelező biztosítás mellé CASCO biztosítás megkötése is szükséges.

Kötelező biztosítást a gépjármű tulajdonjogának megszerzése napjától kell kötni, a közúti közlekedés kötelező feltétele. A kötelező biztosítás alap esetben határozatlan időtartamra jön létre.

A gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartója köteles a KGFB szerződés megkötésére. Az Aegon a forgalmi engedélybe bejegyzett adatokat veszi figyelembe a KGFB díjának kiszámításakor. Kötelező biztosítás kalkulátor használatakor fontos, hogy helyes adatokat adjunk meg, csak így kapunk megfelelő biztosítási díjakat.

Kötelező Biztosítás Kalkulátor

Az Aegon lehetőséget biztosít a díjfizetési gyakoriság megválasztására. Havi, negyedéves, féléves és éves díjfizetési lehetőség választható KGFB szerződés esetén. Havi díjfizetés csoportos beszedési megbízás vagy átutalás esetén lehetséges.

Aegon Kötelező Biztosítás Kedvezmények

Az Aegon Biztosító számos kedvezményt kínál, amivel tovább lehet Aegon kötelező biztosításunk díját csökkenteni.

 • Folyószámlás díjfizetés kedvezmény: Csoportos beszedési megbízás vagy átutalás esetén kedvezményt biztosít az Aegon
 • Féléves/éves díjfizetés kedvezmény: Kedvezmény jár azoknak akik kötelező biztosítási díjuk rendezésére féléves vagy éves gyakoriságot választanak.
 • E-mail cím kedvezmény: Kedvezmény olyan e-mail cím megadása esetén érvényes, melyen a szerződő közvetlenül elérhető.
 • Mobiltelefonszám megadása: Az Aegon a kötelező biztosítás díjából kedvezményt ad, ha megadja mobilszámát. Csak olyan mobilszám adható meg, melyen a szerződő közvetlenül elérhető telefonhívás vagy sms útján.
 • Kármentességi kedvezmény: Ha a szerződőnek 2007.12.31 óta nem volt semmilyen károkozása.
 • Máshol CASCO kedvezmény: 2000 után gyártott személygépkocsik esetén jár a kedvezmény, ha a szerződőnek van máshol egyedi CASCO biztosítása gépjárművén, előző szerződése rendes felmondással szűnt meg biztosítóváltás miatt, a CASCO szerződés biztosítójának a nevét és a szerződés számát megadjuk az Aegonnak szerződéskötéskor.
 • Gyermekkedvezmény: Ha a szerződőnek 13év alatti gyermeke van és az vele egy háztartásban él. Csak a legfiatalabb gyermek után jár a kedvezmény.
 • Gépjárművásárló kedvezmény: Akkor jár, ha gépjármű tulajdonjogának megszerzése vagy üzembentartó változás történt.
 • Együttkötési kedvezmény: Kedvezmény kapunk a kötelező biztosítás díjából, ha a szerződő vagy közeli hozzátartozója másik Aegon biztosítást is köt.
 • Hűségkedvezmény: Ha a szerződő vagy közeli családtagja már rendelkezik életben lévő másik Aegon biztosítási szerződéssel.
 • Több autó kedvezmény: Csak magánszemélyek esetén jár, ha egy háztartásban élő közeli hozzátartozók egyszerre több autóra kötnek Aegon KGFB-t.
 • Visszatérő kedvezmény: Akkor jár, ha a szerződőnek 2007.12.31 után már volt Aegon kötelező biztosítása az adott gépjárművön és az rendesen megszűnt kármentes szerződés volt.

Kötelező Biztosítás Kalkulátor

Bonus-Malus rendszer

A bonus-malus rendszer egy olyan KGFB nyilvántartási rendszer, melyben a szerződő a károkozásaival arányosan többet, balesetmentes vezetés esetén pedig kevesebbet fizet.

A rendszer kiterjed személygépkocsikra, tehergépkocsikra, autóbuszokra, motorkerékpárokra, vontatókra és mezőgazdasági vontatókra.

A bonus-malus rendszer egy alap (A0)kategóriából, 10 bonus kategóriából, 4 malus kategóriából áll.

A szerződő a legkevesebbet akkor fizeti kötelező biztosítására, ha elérte a B10 kategóriát, legtöbbet pedig akkor kell fizetnie ha M4 kategóriába került.

Aki a bonus-malus rendszerbe új belépő az alap (A0) kategóriába kerül. Minden balesetmentes biztosítási évért, melyben a szerződő rendelkezett legalább kilenc hónapig egybefüggő kötelező biztosítással és nem történt káresemény a bonus irányába egyet nő a besorolása. Kártokozás esetén kettővel csökken.

Aegon Biztosító